Cách dùng Thì Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn đầy đủ có ví dụ minh họa

Hướng dẫn cách dùng Thì Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn đúng ngữ pháp nhất có ví dụ minh họa để không nhầm lẫn với thì khác. Về cơ bản, thì này cũng giống HTHT là đều dùng để diễn tả hành động, sự việc bắt đầu trong quá khứ mà vẫn còn xảy ra ở hiện tại. Tuy nhiên, chúng ta sử dụng Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn nhằm nhấn mạnh tới thời gian của hành động (how long), trong khi HTHT lại quan tâm tới kết quả sau cùng. Vì thế, cách dùng Thì Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn nếu có sẽ xuất hiện trạng từ chỉ khoảng thời gian như all day, all her/his lifetime, all day long, all the morning/afternoon, hoặc dùng với “Since” hoặc “For”.

Cách dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

1. Thì này dùng để diễn tả một hành động, sự việc xảy ra trong quá khứ và vẫn tiếp diễn tới hiện tại. Trường hợp này phải có trạng từ chỉ thời gian nhằm nhấn mạnh tới tính liên tục của hành động tới hiện tại. Nó có thể thay thế cho HTHT với các động từ chỉ trạng thái đứng yên, ví dụ wait, sleep, stand, sit, rest…

Ví dụ: It has been raining since 2PM. (Trời đã mưa từ 2 giờ chiều tới giờ).

2. Cách dùng Hiện tại hoàn thành tiếp diễn nữa là để diễn tả một hành động, sự việc đã diễn ra trong quá khứ và vừa mới chấm dứt, nhưng kết quả có thể thấy ở hiện tại. Trường hợp này không đi kèm với các trạng từ chỉ thời gian, nếu có thì trạng từ chỉ thời gian phải nhằm nhấn mạnh việc hành động không bị ngắt quãng (liên tục) dù nó không tiếp tục nữa.

Ví dụ:

I love it, I have been working here. (Tôi yêu nơi này. Tôi đã làm việc ở đây nghỉ).

She’s very tired because she’s been working hard all day. (Cô ấy rất mệt vì làm việc chăm chỉ suốt cả ngày).

Sự khác biệt của HTHT Tiếp diễn và HTHT:

– HTHT nhấn mạnh tới công việc đã thực hiện, tức quan tâm tới kết quả của hành động.

– HTHT tiếp diễn nhấn mạnh vào sự tiếp diễn liên tục của hành động trong khoảng thời gian nào đó (trong bao lâu).

– HTHT tiếp diễn thường dùng với các trạng từ for, since, all day và how long (câu hỏi).

– Không dùng HTHT tiếp diễn để diễn tả những tình huống tồn tại trong một thời gian quá dài, nhất là khi có “always” (luôn luôn).

Ví dụ: I have always worked hard, không dùng I have always been working hard.

– Không dùng HTHT tiếp diễn với các động từ chỉ cảm giác như to see, to hear, to feel, to taste, to smell…hay các động từ liên quan đến nhận thức như like (muốn), love (yêu) , hate (ghét) , want (muốn), need (cần), prefer (thích hơn), know (biết), realize (nhận ra), suppose (giả sử), mean (có nghĩa, ý), understand (hiểu), believe (tin tưởng), remember (nhớ), belong (thuộc về), contain (chứa đựng), consist (gồm có), depend (phụ thuộc), seem (có vẻ)…

Cách dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn rất dễ, nhằm để diễn tả hành động xảy ra ở quá khứ nhưng còn tiếp diễn tới hiện tại. Trong đó, chúng ta nhấn mạnh tới khoảng thời gian xảy ra của hành động, sự việc thay vì kết quả cuối cùng như HTHT. Đây là điểm khác biết cơ bản, vì nhìn chung hai thì khá tương đồng nhau.