Cách sử dụng thì Quá Khứ Tiếp Diễn đầy đủ có ví dụ minh họa

Hướng dẫn cách sử dụng thì Quá Khứ Tiếp Diễn để diễn tả một hành động đang diễn ra trong quá khứ, nhằm nhấn mạnh tới tính tiếp diễn. Nên nhớ, thì này chủ yếu nhằm nhấn mạnh tính diễn biến hay quá trình, kéo dài, liên tục. Nó giống với thì Hiện tại tiếp diễn, nhưng áp dụng cho một hành động, sự việc ở một thời điểm tại quá khứ. Ở bài viết này, chuyenngu.com cũng sẽ nói về cách dùng thì quá khứ tiếp diễn với While, when và as.

Cách sử dụng thì Quá Khứ Tiếp Diễn

1.Chúng ta dùng Quá Khứ Tiếp Diễn để diễn tả một hành động, sự việc đang diễn ra tại một thời điểm nhất định trong quá khứ.

Ví dụ: We were doing homework at 9 o’clock last night. (Thời điểm 9h tối hôm qua, chúng tôi (đã) đang làm bài).

2.Sử dụng Quá Khứ Tiếp Diễn để diễn tả một hành động, sự việc đang diễn ra ở quá khứ thì có hành động khác chen vào. Trong đó, hành động đang diễn ra chia ở quá khứ tiếp diễn, hành động chen vào dùng quá khứ đơn.

Ví dụ: When she was singing he came. (Khi cô ấy đang hát thì anh đến. Sự việc diễn ra trong quá khứ).

3.Dùng quá khứ tiếp diễn để diễn tả hai hay nhiều hành động xảy ra song song trong quá khứ.

Ví dụ: I was washing dish while she was watching TV. (Tôi đang rửa bát trong khi cô ấy xem TV).

Chúng ta thường dùng Thì Quá khứ tiếp diễn với while (trong khi), when (khi), as (khi) và trong một số ít trường hợp với all/the whole of + danh từ chỉ thời gian.

4.Diễn tả một hành động xảy ra và kéo dài trong suốt một khoảng thời gian nào đó ở quá khứ nhằm nhấn mạnh sự liên tục.

Ví dụ: I was driving car all last night. (Tôi đã lái xe suốt cả tối qua).

Cách dùng này thường đi kèm với những cụm tự chỉ khoảng thời gian như:

-From (Monday) to (Tuesday).

-All (last day/ last month/ last week/ last night).

-The whole of (yesterday).

Ví dụ: Last night, From 9 to 10 o’clock, they were watching TV. (Tối qua, từ 9 tới 10 giờ, họ đang xem TV).

5.Ở một số trường hợp, cách dùng thì quá khứ tiếp diễn không khác gì thì quá khứ đơn, tức dùng thì nào cũng thấy hợp lý cả

Ví dụ:
-Where was she living last year? She was living in Hanoi. (Năm ngoái cô ấy ở đâu? Năm ngoái cô ấy đang ở Hanoi.)
-Where did she live last year? She lived in Hanoi. (Năm ngoái cô ấy ở đâu? Năm ngoái cô ấy đã ở Hanoi.)

6.Quá khứ tiếp diễn được dùng để diễn tả hành động lặp đi lặp lại trong quá khứ và làm phiền, gây khó chịu đối với người khác.

Ví dụ: The neighbor was singing loudly, when he got drunk. (Ông hàng xóm suốt ngày nói to mỗi lần ông ấy say rượu).

Sự khác biệt khi dùng liên từ when và while Quá kh tiếp dn

When và While với Quá khứ tiếp diễn được dùng để diễn tả các hành động, sự việc đang diễn trong cùng thời điểm tại thời điểm nào đó ở quá khứ. Sự khác biệt giữa When và while dễ khiến nhiều bạn nhầm lẫn

a)While (Trong lúc)

While thường được dùng diễn tả hai hay nhiều hành động đang diễn ra song song trong quá khứ, các hành động diễn ra trong khoảng thời gian dài.

Ví dụ: While I was studying, she was watching TV. (Trong khi tôi đang học, cô ấy thì đang xem TV).

b)When (Khi, vào lúc)

When được dùng để diễn tả một hành động cắt ngang một hành động đang diễn ra trong quá khứ. Hành động cắt ngang dùng quá khứ đơn, hành động bị cắt ngang dùng quá khứ tiếp diễn.

Ví dụ: When I was washing dish, she called me. (Cô ấy đã gọi cho tôi trong lúc tôi đang rửa bát đĩa).

Cách sử dụng thì Quá Khứ Tiếp Diễn bạn cần nên nhớ là dùng trong câu thường sẽ đi kèm với As, when, while hay khoảng thời gian dài. Thì này nhấn mạnh tới tính tiếp diễn, tính kéo dài của một hành động, sự việc trong quá khứ. Muốn dùng thì Quá Khứ Tiếp Diễn thành thạo bạn nhớ quy tắc thêm Ing vào nhé.