Thì Quá Khứ Hoàn Thành Tiếp Diễn Past Perfect Continuous Tense

Lý thuyết kiến thức Thì Quá Khứ Hoàn Thành Tiếp Diễn Past Perfect Continuous Tense trong tiếng Anh có ví vụ minh họa đầy đủ và dễ hiểu nhất. Đây là một trong những phần thuộc diện khó nhất trong ngữ pháp tiếng Anh và dễ khiến người học nhầm lẫn, hay dùng sai.

Trên thực tế, Quá Khứ Tiếp Diễn rất ít khi gặp trong đời sống thường ngày, phải nói là hiếm. Điểm khác biệt của Past Perfect Continuous Tense nằm ở việc nhấn mạnh tính tiếp diễn của hành động, sự việc. Nhưng nó vốn đã hoàn thành (thực hiện xong) trước một hành động/sự việc/mốc thời gian khác trong quá khứ.

I.Khái niệm Thì Quá Khứ Hoàn Thành Tiếp Diễn Past Perfect Continuous Tense

Thì Quá Khứ Hoàn Thành Tiếp Diễn trong tiếng Anh có tên gọi Past Perfect Continuous Tense, là thì dùng để diễn tả một hành động, sự việc (đã) đang xảy ra (hoặc kéo dài trong một thời gian dài) trước một hành động, sự việc khác (hoặc mốc thời gian) trong quá khứ.

Ở đây, bạn nên nhớ, Thì Quá Khứ Hoàn Thành Tiếp Diễn trong tiếng Anh tập trung nhấn mạnh vào tính tiếp diễn và tác động của hành động đang diễn ra đối với hành động khác trước đó.

Ví dụ: She had been sing for 3 hours before her husband came home (hoặc until 7 PM) – (Cô ấy đã đang hát suốt 3 tiếng trước khi chồng cô ấy về. Hoặc … cho tới 7 giờ tối).

II.Công thức, cấu trúc của thì

Đối với thì Past Perfect Continuous Tense, chúng ta dùng trợ động từ had và dạng phân từ II của To Be (been), còn động từ chính chỉ thêm ing, không chia.

Hành động đang diễn ra (hành động chính) chia ở Quá Khứ Hoàn Thành Tiếp Diễn, còn hành động trước đó (phụ) chia ở quá khứ đơn.

1.Thể khẳng định

S + had + been + V-ing

Trong đó: S (subject) là chủ ngữ, Had là trợ động từ, Been là phân từ II của động từ “to be”và V-ing là Động từ thêm -ing.

Ví dụ: She had been cooking for 2 hours before her husband came home (hoặc until 6 PM) – (Cô ấy đã đang nấu ăn suốt 2 tiếng trước khi chồng cô ấy về. Hoặc … cho tới 6 giờ chiều).

2.Thể phủ định

S + hadn’t + been + V-ing

Trong đó: Hadn’t = had not, tức ta chỉ việc thêm NOT sau trợ động từ HAD.

3.Thể nghi vấn – dạng câu hỏi

Câu hỏi Yes/No: Had + S + been + V-ing?
Trả lời: Yes, S + had./ No, S + hadn’t.

Wh-questions + had + S + been + V-ing?
Trả lời: S + had + been + V-ing

III.Cách dùng

Thì Quá Khứ Hoàn Thành Tiếp Diễn Past Perfect Continuous Tense trong tiếng Anh chủ yếu nhấn mạnh tới tính tiếp diễn và tác động của hành động đối với hành động trước đó.

1.Quá Khứ Hoàn Thành Tiếp Diễn nhằm diễn tả hành động/sự việc đang (đã) diễn ra (hoặc kéo dài liên tục) trước một Hành Động khác trong quá khứ.

Ví dụ: This day last year, It had been snowing before woke up (Ngày này năm ngoái, lúc tôi vừa thức giấc thì trời đang có tuyết.

Chú giải: Hành động trời đang đổ tuyết đang diễn ra lúc TÔI thức giấc, hoặc trời đã đổ tuyết trong cả tối qua rồi, nên mới dùng Quá Khứ Hoàn Thành Tiếp Diễn.

2.Quá Khứ Hoàn Thành Tiếp Diễn nhằm diễn tả hành động/sự việc đang (đã) diễn ra (hoặc kéo dài liên tục) trước một Mốc Thời Gian trong quá khứ.

Ví dụ: This day last summer, my father had been driving for two hours before 11 p.m. (Ngày này năm ngoái, bố tôi đang lái xe suốt 2 tiếng cho tới trước 11 giờ tối). Hành động xe xảy ra liên tục trong mấy tiếng đồng hồ.

3.Thì Past Perfect Continuous Tense dùng để nhấn mạnh tới tác động, kết quả của hành động đối với hành động khác trong quá khứ.

Ví dụ: Last year, because she doesn’t studying hard, she failed the exam. (Năm ngoái, do không học hành chăm chỉ nên cô ấy đã thi trượt).

IV.Dấu hiệu nhận biết

Thực tế, chúng ta rất khó xác định Thì Quá Khứ Hoàn Thành Tiếp Diễn, ví nó ít khi được sử dụng. Chủ yếu, Past Perfect Continuous Tense mang nhiều ý chí của người nói hơn, khi họ muốn nhấn mạnh tới tính liên tục và tác động của hành động chính trước một hành động khác.

Tuy nhiên, chúng ta cũng thường bắt gặp các từ/cụm từ sau trong Quá Khứ Hoàn Thành Tiếp Diễn:

-By the time: Đến thời điểm này.
-Prior to that time: Trước đó.
-Before, after: Trước đó, sau đó…

Như vậy, người học đã cùng ChuyenNgu.com đi hết phần lý thuyết của Thì Quá Khứ Hoàn Thành Tiếp Diễn Past Perfect Continuous Tense trong tiếng Anh. Phải công nhận, đây là một nội dung khó đối với đa số bạn học. Tuy nhiên, nếu nắm chắc kiến thức ChuyenNgu tổng kết trên đây, bạn hoàn toàn có thể sử dụng nhuần nhuyễn. Lưu ý, Quá Khứ Hoàn Thành Tiếp Diễn rất ít được dùng, nên bạn đừng quá lạm dụng thì này trong giao tiếp hay văn viết nhé. Chỉ khi thực sự cần, muốn nhấn mạnh tính tiếp diễn của hành động trong quá khứ thôi nhé.